வேர்ட்ப்ரெஸ் நீட்சிகள்

நான் பயன்படுத்தும் வேர்ட்ப்ரெஸ் நீட்சிகள் பட்டியல்

நான் பயன்படுத்தும் வேர்ட்ப்ரெஸ் நீட்சிகள்:

1.  Akismet – எரிதத் தடுப்புக்கு.

2.  Subscribe to Comments – வாசகர்கள் தங்கள் விருப்ப இடுகைகளின் மறுமொழிகளை மின்மடலில் பெற்றுக் கொள்ள.

3.  Automattic stats – WordPress.comல் கிடைப்பது போலே நம் தனித்தளத்தில் நிறுவப்பட்ட WordPressக்கும் அருமையான புள்ளிவிவரங்கள் பெற.

4.  All in one SEO pack, Google (XML) sitemaps generator – தேடுபொறிகளுக்கு உகந்ததாகத் தளத்தை மாற்ற.

5.  WordPress dashboard editor – கட்டுப்பாட்டகத்தில் உள்ள தேவையற்ற தகவல்களை நீக்க, புதிய வசதிகளைச் சேர்த்துக் கொள்ள.

6.  Exec-PHP – இடுகைப்பக்கங்களில் PHP கட்டளைகளை எழுத.

7.  Smart archives – தொகுப்புப் பக்கங்களை உருவாக்க.

8.  Simple Tags – குறிச்சொல் மேலாண்மை.

9.  Page links to – பக்கங்களை வேறு தளங்களுக்கு வழிமாற்ற.

10.  Search Everything

11.  Google Analytics for WordPress

12. Feedburner Feedsmith

Raaga.comல் விளம்பரங்கள் இல்லாமல் பாட்டு கேட்கலாம்

Firefox பயனர்கள் ராகா தளத்தில் விளம்பரங்கள் இல்லாமல் பாட்டு கேட்கலாம். முதலில் Greasmonkey நீட்சியை நிறுவி Firefoxஐ மீளத் திறங்கள். அடுத்து Raagaadskipperuser என்ற நிரலை நிறுவிக் கொள்ளுங்கள்.

விளம்பரங்களை நிறுத்துவதுடன் பின்வரும் குறுக்கு விசைகளும் கிடைக்கும்.

  • z – முந்தைய பாட்டு
  • x -பாடு
  • c -பொறு
  • v -நிறுத்து
  • b – அடுத்த பாட்டு
  • Up அம்பு – ஒலியளவைக் கூட்டு
  • Down Arrow – ஒலியளவைக் குறை

நிரலை உருவாக்கிய சரவணனுக்கும் Firefoxக்கும் நன்றி 🙂