tamil X thamil X thamiz X thamizh X tamiz X tamizh

தமிழ்123.com , தமிழ்abc.com , தமிழ்அனக்கோண்டா.me என்றெல்லாம் தளப் பெயர் வைப்பவர்கள் தமிழை thamiz, thamil, tamizh, thamizh, tamiz என்றெல்லாம் விதம் விதமாக எழுதாமல் tamil என்றே எழுதுவது நலம்.

* tamil என்று எழுதுவது சுருக்கமாக, நினைவு வைக்க இலகுவாக, குழப்பமின்றி இருக்கிறது. தளங்களுக்குப் பெயரிடுவதில் இது முக்கியம்.

* தளப் பெயரை எழுத்தில் பார்க்காதவர்கள் தன்னிச்சையாக tamil என்று தொடங்கும் முகவரிக்கே செல்வர். அத்தளம் செயல்பாட்டில் இல்லாவிட்டால் வெற்றுப் பக்கத்தைப் பார்ப்பார்கள். உங்கள் தளம் பிரபலமானால், கண்டிப்பாக tamil என்று தொடங்கும் முகவரியையும் போட்டிக்காரர்கள் வாங்கிப் போட முயல்வர். தொடர்பில்லாத உள்ளடக்கங்களைத் தந்து உங்களுக்கு கெட்ட பெயரும் வருமான இழப்பும் பெற்றுத் தரலாம்.

* tamil என்ற எழுத்துக்கூட்டல் மட்டுமே தமிழர் அல்லாதவர்களுக்கும் புரியும்.

* ஆங்கிலத்தில் எழுத்துக்கூட்டலுக்கும் உச்சரிப்புக்கும் தொடர்பு இருப்பதில்லை. எனவே, தமிழை சரியாக உச்சரிக்கிறோம் என உணர்ச்சிவசப்பட்டு ஆங்கில எழுத்துக்கூட்டலை மாற்ற வேண்டாம்.