தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம்

பார்க்க: Tamil Baby Names Websites

நண்பர் கார்த்திக், தமிழ்க் குழந்தைகள் பெயர்கள் தரவுத்தளம் ஒன்று உருவாக்கி உள்ளார். விரைவில் இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பெயர்களைச் சேர்ப்போம். உங்களுக்குத் தெரிந்த பெயர்களை இந்தப் படிவத்தில் தரலாம். நேரடியாகவும் Google Spreadsheetல் பெயர்களை உள்ளிடலாம். 

தற்போதைய தளம் ஒரு முன்னோட்டப் பதிப்பு மட்டுமே. அறியப்பட்ட வழு:

* தற்போது தரவுத்தளத்தில் உள்ள தமிழல்லா பெயர்களை நீக்க வேண்டும்.

தமிழில் சடங்குகள்

திருமணம், புதுமனை புகுவிழா போன்ற வீட்டுச் சடங்குகள், கோயில் விழாக்களை முழுக்கத் தமிழ்ப்பண்கள் மட்டும் பாடி நடத்தித் தருவோர் குறித்த தரவுத் தளம் ஒன்றை உருவாக்க விரும்புகிறோம். உங்களுக்குத் தெரிந்தவர்கள் பற்றி மறுமொழிகளில் குறிப்பிட்டு உதவுங்கள்.

கீழ்க்காணும் இருவரை நண்பர்கள் மூலம் தெரிந்து கொண்டேன்.

சென்னை

ந. ஒளியரசு.
16/25, குளக்கரைத் தெரு.
சைதாப் பேட்டை
செல்பேசி: +9198403 23811

சிவத்திரு. சத்யவேல் முருகனார்

செல்பேசி: +919444042770 தொலைப்பேசி: +914422442915

திவாகரன்,
ஒளிதரு கயிலை, வளசரவாக்கம்,
செல்பேசி: 9840856050

கோவை

கார்த்திகேய குருக்கள்

கோவை

செல்பேசி: +919843582424