தமிழ் வலைப்பதிவுகள்

எனக்குப் பிடித்த சில தமிழ் வலைப்பதிவுகள். நினைவுக்கு வரும் வரிசையில்.

1. வளவு – தமிழ் மொழி, பண்பாடு குறித்த உரையாடல்களுக்கு.

2. வீணாய் போனவன் – அழகான, சுருக்கமான, மனதைத் தொடும் கவிதைகளுக்கு.

3. செவ்வாய்க்கிழமை கவிதைகள்மனிதர்கள் தொடர் அருமை.

4. மயூரன் எழுதும் GNU / Linux குறிப்பேடு – கட்டற்ற மென்பொருள்கள், அவற்றின் மெய்யியல் அறிய.

5. தமிழ் சசி – இலங்கைத் தமிழர் போராட்டம் குறித்த அலசல்கள்.

6. பயணங்கள் – மருத்துவர் புருனோ மூலம் அரசு ஊழியர்கள், மருத்துவத் துறை பற்றிய பல உண்மைகளை அறிய.

7. சாரல் – சயந்தன், தமிழ் வலையுலகில் மிகச் சிறந்த நகைச்சுவை உணர்வு உடையவர். கொஞ்ச காலமாக அப்படி எழுதுவதற்கான சூழல் இல்லை 🙁

8. S. Ramakrishnan – தகவல் செறிவுடன், புரிகிற மாதிரி, பயனுள்ள வகையில்  இணையத்தில் எழுதும் தமிழ் எழுத்தாளர்.

(பட்டியல் விரியும்)