தமிழ் சொல்லிசைப் பாடல்கள்

முன்பு இசையமைப்பாளர் ஆதித்யன் ஏகப்பட்ட remix பாட்டுக்கள் போடுவார். இப்ப எல்லா தமிழ் இசையமைப்பாளர்களும் remixல் புகுந்து விட்டார்கள்.

ஆனால், remix தவிர புதுசாகவும் சொல்லிசைப் (rap music) பாடல்கள் நிறைய வருகின்றன. மலேசியக் கலைஞர்கள், புலம் பெயர்ந்த ஈழத் தமிழர்கள் இதில் முன்னிலையில் இருப்பது போல் தெரிகிறது. ரசிக்கவும் வைக்கிறது. சில சமயம் தமிழ்நாட்டில் எழுதப்படுவதை விட நல்ல பாடல் வரிகளும் வந்து விழுகின்றன.

அண்மையில் ரசித்த பாடல்கள் –

– Rise of the Brammahsல் இருந்து இரண்டு பாடல்கள்.

Get Your Own Music Player at Music Plugin

– MIA Birdflu

– ரொம்பவுமே பிரபலமான “மடை திறந்து” rap remix