எளிய தமிழ்

தகுந்த இடங்களில் புதிய பொருத்தமான சொற்களைப் பயன்படுத்துவதும் கற்றுக் கொள்வதும் தவிர்க்க இயலாதது.

புல்லாங்குழல் என்று சொன்னால் கூடத் தான் குழந்தைக்குப் புரியாது. அதற்காக காலத்துக்கும், ஓட்டை போட்ட இசைக் கருவி / பீப்பீ என்றே அதற்குப் புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியுமா? நம்மில் பலரும் புதிய தமிழ்ச் சொற்களைக் கற்றுக் கொள்வதை பள்ளிக்கூடக் காலத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறோம். இது தான் பிரச்சினை. இந்தக் குறைவான சொற் தொகையைக் கொண்டு எப்படி உலகின் எல்லா கருத்துக்களையும் எடுத்துரைப்பது?

கணினிக்குப் புதியவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தாலும் கூட log in, password போன்ற சொற்கள் புதிதாகவே இருக்கும். ஆங்கிலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுச் சொற்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கும், பொருள் தெரியாத போது அகரமுதலிகளைப் புரட்டுவதற்கும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்வது போல் தமிழுக்கும் செய்வதே தீர்வு.

எளிய தமிழ் என்ன என்பதற்கு பல வரைவிலக்கணங்கள் சொல்லலாம் என்றாலும், மக்களுக்குப் புரிகிற, தெரிகிற தமிழே எளிய தமிழ் என்று சொல்லலாம். இந்த அடிப்படையில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா கட்டுரைகளும் இடைமுகப்பும் எளிமையாக இல்லாததாக பல சமயம் விமர்சனத்துக்குள்ளாவது உண்டு.

எடுத்துக்காட்டுக்கு, தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் Log in என்பதற்கு புகுபதிகை என்ற சொல்லைப் பயன்படுத்துகிறோம். இதற்குப் பதில் உள்ளே, நுழைக, நுழைவுப்பலகை, புகுபலகை போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தினால் மக்களுக்கு எளிதாகப் புரியுமே என்று கேட்பவர்கள் உண்டு. புகுபதிகை போன்ற சொற்கள் தூய தமிழாக இருப்பதால் இவற்றைப் புரிந்து கொள்ள இயலாத தமிழர்கள் இத்தளங்களைப் புறக்கணித்துச் சென்றால் இழப்பு தானே என்றும் நினைக்கலாம்.

ஆனால், இதில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால்,

have you logged in ?, you need to log in, Log in to access this content?, log out, you have logged in as ravidreams, curretnly 6 users logged in, keep me logged in across all sessions, some one has already logged in this user name

போன்ற சொற்றோடர்கள் ஏறக்குறைய பல இணையத்தளங்களிலும் வருகின்றன.

log in என்ற ஒற்றைச் சொல்லை மட்டும் பார்த்தால் நுழைவுப்பலகை போன்ற பெயர்கள் புரியும். ஆனால், அதையே வினைச்லொக்கி மேற்கொண்ட எடுத்துக்காட்டுச் சொற்றொடர்களில் பொருத்தினால் பிழையாகி விடும். உள்ளே, வெளியே, நுழை போன்ற சொற்களைப் பயன்படுத்தினால்

keep me logged in போன்ற சொற்றொடர்களை “என்னை உள்ளேயே வைத்திருக்கவும் / என்னை நுழைத்து வைத்திருக்கவும்” என்று ஏடாகூடமாக மொழிபெயர்க்க வேண்டி வரும்.

இது தவிர விக்கிப்பீடியாவில் delete log, move log, new user creation log என்ற பல இடங்களிலும் log என்னும் சொல் ஒரே பொருளில் வருகிறது. இது எல்லா இடத்திலும் உள்ள கருத்து என்னவென்றால் ஒரு நிகழ்வைப் பதிவு செய்கிறோம். பதிவு செய்வது பதிதல், பதிக, பதிகை போன்ற தொடர்புடைய சொற்களுக்கு இட்டுச் செல்கிறது.

log in = புகுபதிகை, புகுபதிக

have you logged in ? = புகுபதிந்து விட்டீர்களா?

you need to log in. = புகுபதிய வேண்டும்

Log in to access this content? = இந்த உள்ளடக்கத்தைப் பார்க்க புகுபதிய வேண்டும்.

log out = விடுபதியவும்; விடுபதிக.

you have logged in as ravidreams = சீனிவாசனாகப் புகுபதிந்துள்ளீர்கள்.

currently 6 users logged in = 6 பயனர்கள் புகுபதிந்துள்ளார்கள்.

keep me logged in across all sessions = அமர்வுகளுக்கிடையேயும் புகுபதிந்து இருக்கவும்.

some one has already logged in this user name = உங்கள் பெயரில் வேறு யாரோ புகுபதிந்து இருக்கிறார்கள்.

delete log = நீக்கல் பதிகை

move log = நகர்த்தல் பதிகை

new user creation log = புதுப்பயனர் உருவாக்கப் பதிகை

***

பதிகை என்ற சொல்லை ஒரே ஒரு இடத்தில் மட்டும் பார்க்கும் போது சிரமமாக இருக்கிறது. ஆனால், அதே பொருள் தொடர்புடைய பல இடங்களிலும் அச்சொல் தேவைப்படும் போது அதன் பயன்பாட்டு முக்கியத்துவத்தை உணரலாம்.

இதே போல் தான் இன்னும் பல சொற்களுக்கும். பலரும் சொல் புரியவில்லை எனச் சொல்கையில் ஒரே ஒரு இடத்தைத் தான் பார்க்கிறார்கள். ஆனால், ஒரு இடைமுகப்பு மொழிபெயர்ப்பாளராக இருக்கையில் அது பயன்படும் எல்லா இடங்களையும் கவனித்து தளம் முழுக்க ஒரே மாதிரி ஒழுங்குடன் மொழிபெயர்ப்பது அவசியமாகிறது.

அதனால், தகுந்த இடங்களில் புதிய பொருத்தமான சொற்களைப் பயன்படுத்துவதும் கற்றுக் கொள்வதும் தவிர்க்க இயலாதது.

புல்லாங்குழல் என்று சொன்னால் கூடத் தான் குழந்தைக்குப் புரியாது. அதற்காக காலத்துக்கும், ஓட்டை போட்ட இசைக் கருவி / பீப்பீ என்றே அதற்குப் புரிகிற மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்க முடியுமா? நம்மில் பலரும் புதிய தமிழ்ச் சொற்களைக் கற்றுக் கொள்வதை பள்ளிக்கூடக் காலத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறோம். இது தான் பிரச்சினை. இந்தக் குறைவான சொற் தொகையைக் கொண்டு எப்படி உலகின் எல்லா கருத்துக்களையும் எடுத்துரைப்பது?

ஆங்கிலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் புதுச் சொற்களைக் கற்றுக் கொள்வதற்கும், பொருள் தெரியாத போது அகரமுதலிகளைப் புரட்டுவதற்கும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்வது போல் தமிழுக்கும் பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். கணினிக்குப் புதியவர்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரிந்திருந்தாலும் கூட log in, password போன்ற சொற்கள் புதிதாகவே இருக்கும். கணினி, இணையத்தோடு இணைந்த புதிய சொற்களை, அக்கருவிகளைப் பயன்படுத்திப் பார்த்தே இலகுவாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவே ஒரு புதிய சொல் ஆங்கிலத்தில் இருந்தாலும் தமிழில் இருந்தாலும் பிரச்சினையும் தீர்வும் ஒன்று தான்.

தொடர்புடைய தமிழ் விக்சனரி குழும உரையாடலையும் பார்க்கலாம்.

பி.கு – லாகின், யூசர், ரெஜிஸ்ட்டர் என்று ஆங்கிலச் சொற்களை அப்படியே தமிழ் எழுத்துகளில் எழுதினால் தான் மக்களுக்குப் புரியும் என்று செயல்படும் பெரிய தமிழ் ஊடக இணையத்தளங்களும் உள்ளன. அவற்றைப் பற்றி சொல்வதற்கு ஒன்றுமில்லை !!

ஏன் ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லை எல்லா இடங்களிலும் ஒரே மாதிரி தமிழாக்கக்கூடாது?

ஆங்கிலத்தில் இருந்து பெயர்க்கும் போது மட்டும் பல சூழல்களில் இருக்கும் ஒரு சொல்லின் மூலத்தை ஆய்ந்து பார்த்து எல்லா இடங்களிலும் ஏன் அதைப் பிடித்துத் தொங்க வேண்டும்? என்னைக் கேட்டால் இதுவும் ஒரு வகை ஆங்கில அடிமைச் சிந்தனை தான். ஆங்கிலேயன் என்ன சொல் பயன்படுத்தினான், எதற்குப் பயன்படுத்தினான் என்பதை அச்சு பிசகாமல் மதிப்பளித்துப் பின்பற்றித் தமிழாக்குவது போல் இருக்கிறது. ஏன் இந்தத் தமிழ்ச் சொல் என்று யாராவது வினவினால், குறிப்பிட்ட ஆங்கிலச்சொல்லைக் குறிப்பிட்டு விளக்காமல் நம் தமிழாக்கத்தை நியாயப்படுத்த முடியாது. இங்கு ஆளப்படும் தமிழ்ச் சொல் என்பது ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஒரு மாற்று போல் இருக்கிறதே தவிர, தமிழர்களின் சுதந்திரமான சிந்தனைக்கு வித்திடுவதாகத் தெரியவில்லை.

பண அட்டைகள் குறித்த தமிழாக்கங்கள் பற்றி இராம.கி எழுதி இருந்தார். இது தொடர்பான உரையாடல் தமிழ் விக்சனரி குழுமத்தில் நடந்தது.

ஒரு ஆங்கிலச் சொல் வெவ்வெறு சூழல்களில் வந்தாலும், தமிழிலும் எல்லா இடங்களிலும் ஒரே சொல் கொண்டு தான் மொழிபெயர்க்க வேண்டும் என்பது இராம. கி.யின் பரிந்துரை. இது தொடர்பில் என் கருத்துக்கள்:

ஆங்கிலத்தில் ஒரு வேர்ச்சொல் பல இடங்களில் வரும்போது அவ்வெல்லா இடங்களுக்கும் ஒரே தமிழ்ச் சொல்லை ஆளத் தேவை இல்லை.

தமிழில் இருந்து ஆங்கிலத்துக்கு மொழி பெயர்க்கிறோம் என்று வைப்போம். கண், கண்ணாடி, கண்ணீர் என்பதை eye, eye glass, eye water என்றா மொழிபெயர்ப்போம்? eye, glass, tear என்று அந்த ஊர் மொழிச் சொல்லை வைத்து தானே மொழிபெயர்க்கிறோம்.

ஏன் ஆங்கிலத்தில் இருந்து பெயர்க்கும் போது மட்டும் பல சூழல்களில் இருக்கும் ஒரு சொல்லைப் பிடித்து தொங்க வேண்டும்? இதுவும் ஒரு வகை ஆங்கில அடிமைச் சிந்தனை தான். ஆங்கிலேயன் என்ன சொல் பயன்படுத்தினான், எதற்குப் பயன்படுத்தினான் என்பதை அச்சு பிசகாமல் மதிப்பளித்துப் பின்பற்றித் தமிழாக்குவது போல் இருக்கிறது. ஏன் இந்தத் தமிழ்ச் சொல் என்று யாராவது வினவினால், குறிப்பிட்ட ஆங்கிலச்சொல்லைக் குறிப்பிட்டு விளக்காமல் நம் தமிழாக்கத்தை நியாயப்படுத்த முடியாது. இங்கு தமிழ்ச் சொல் என்பது ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு ஒரு மாற்று போல் இருக்கிறதே தவிர, தமிழர்களின் சுதந்திரமான சிந்தனைக்கு வித்திடுவதாகத் தெரியவில்லை. ஒரு புதிய சிந்தனையைச் சூழலைப் புரிந்து கொள்ள ஆங்கிலச் சொல் ஒரு கருவியாக இருக்கலாமே தவிர,  தமிழின் அனைத்துப் புதுச் சொற்களும் ஆங்கில அடிப்படை, சார்பு உடையதாக இருப்பது சரி இல்லை.

ஆங்கிலச் சொற்களை நேரடியாக மொழிபெயர்ப்பது செயற்கையாக இருக்கிறது. ஒரே பொருளை இரு வேறு மொழியினர் வேறு விதமாகப் பார்ப்பது இல்லையா? rainbow – ஆங்கிலேயேனுக்கு மழையின் வில்லாகிறது; நமக்கு வானின் வில்லாகிறது.  இரண்டும் குறிக்கும் பொருள் ஒன்று தான். இரு சக்கர வண்டி, துவி சக்கர வண்டி போன்ற சொற்கள் இருந்தாலும் மிதிவண்டி என்ற சொல்லே நிலைத்தது. மக்களைப் பொருத்தவரை அது மிதித்தால் நகரும் வண்டி. அவ்வளவு தான். 

நாம் பயன்படுத்தும் சொற்கள் நம் சமூகத்தை, பண்பாட்டை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அஞ்சலி, condolence meeting, இரங்கல் கூட்டம்  போன்ற சொற்கள் இருக்க,  அக வணக்கம், வீர வணக்கம்  போன்ற சொற்களை ஈழத்தவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்தச் சொற்களின் ஊடாக வெளிப்படும் அம்மக்களின் பண்பாட்டைத் தலைகீழாக நின்றாலும் எல்லா மொழிகளிலும் மொழி பெயர்த்து விட முடியாது. 

சொற்கள் உள்ளூர் சிந்தனையை வெளிப்படுத்த வேண்டும். சொல்லைத் தமிழாக்காமல் சிந்தனையைத் தமிழாக்க வேண்டும். ஆங்கிலச் சொல்லையே அறியாவிட்டாலும், தமிழ்ச் சிந்தனைக்கு ஏற்ப சொல் ஆக்குவது தான் மொழி மரபு என்பது என் நம்பிக்கை, நிலைப்பாடு.