புதிய தமிழ் வலைப்பதிவர்களுக்கான வேண்டுகோள்கள்

பல புதிய தமிழ் வலைப்பதிவுகளைக் காண்கையில் மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களை இங்கு பதிந்து வைக்கிறேன். இக்கருத்துக்களில் நான் செய்து திருத்திக் கொண்ட பிழைகளும் அடங்கும். இன்னும் நிறைய புதியவர்களைப் பார்க்கையில் கருத்துகள் மாறலாம். கூடலாம்.

தங்கள் வாசிப்புக்காக மட்டுமே எழுதுவோர், நிகழ் வாழ்க்கை நட்பு வட்டத்துக்கு மட்டும் எழுதுவோர் இவ்வேண்டுகோள்களைக் கண்டு கொள்ள வேண்டாம். ஆனால், முன் பின் அறிமுகமில்லா பலரும் தன் எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று எழுதுவோர் கவனிக்கலாம்.

பல புதிய தமிழ் வலைப்பதிவுகளைக் காண்கையில் மனதில் தோன்றிய எண்ணங்களை இங்கு பதிந்து வைக்கிறேன். இக்கருத்துக்களில் நான் செய்து திருத்திக் கொண்ட பிழைகளும் அடங்கும். இன்னும் நிறைய புதியவர்களைப் பார்க்கையில் கருத்துகள் மாறலாம். கூடலாம்.

தங்கள் வாசிப்புக்காக மட்டுமே எழுதுவோர், நிகழ் வாழ்க்கை நட்பு வட்டத்துக்கு மட்டும் எழுதுவோர் இவ்வேண்டுகோள்களைக் கண்டு கொள்ள வேண்டாம். ஆனால், முன் பின் அறிமுகமில்லா பலரும் தன் எழுத்துக்களைத் தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்று எழுதுவோர் கவனிக்கலாம்.

1. வலைப்பதிவு முகவரி

* சுருக்கமாகவும் நினைவில் கொள்ளவும் எழுதவும் இலகுவாகவும் முகவரி வையுங்கள்.

வண்ணாத்திப்பூச்சி சிறகடித்த போது என்பது உங்கள் வலைப்பதிவின் பெயராக இருக்கலாம். ஆனால், அதையே வலைப்பதிவின் முகவரியாக வைக்கத் தேவை இல்லை. http://vannaaththeepoochchisiragadiththappdhu.blogspot.com என்ற ரீதியில் பெயர் வைத்தால் முகவரியை வாசித்துப் புரிந்து கொள்வது, நினைவில் கொள்வது, உலாவியில் எழுதுவது எல்லாமே சிரமம். குழப்பமான முகவரியை விட தலைப்புக்குத் தொடர்பற்ற முகவரி பரவாயில்லை.

* வலைப்பதிவு முகவரி, வலைப்பதிவு பெயர் இவற்றை விட உங்கள் பெயரை நினைவில் வைத்துக் கொள்வது எளிது. ஒரு துறை சாராமல் பல விசயங்களையும், அனுபவங்களையும் எழுதும் வலைப்பதிவுகளுக்கு இந்த மாதிரி பெயர் சூட்டலாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு, http://www.santhoshguru.blogspot.com/

* ஒரு துறை சார்ந்து மட்டும் தொடர்ந்து அப்பதிவில் எழுதப்போகிறீர்கள் என்றால் துறை தொடர்பான பெயரைச் சூட்டலாம். முகவரியைப் பார்த்த மட்டில் உங்கள் பதிவை நினைவில் கொள்ளவும் தேடு பொறிகளில் நல்ல இடம் பெறவும் உதவும். நல்ல எடுத்துக்காட்டு http://fuelcellintamil.blogspot.com, http://photography-in-tamil.blogspot.com/, http://tamilgnu.blogspot.com

* பதிவின் முகவரி தமிழில் இருந்தால் குழப்பத்துக்கு இடமளிக்காத எழுத்துக்கூட்டலைக் கொண்டிருப்பது நலம். எல்லாருக்கும் ஆங்கிலம் – தமிழ் எழுத்துப்பெயர்ப்பு விதிகள் தெரியாது. kaadhal, kadal, kaathal என்ற ஒரே சொல்லைப் பலவிதமாக எழுதுபவர்கள் இருக்கிறார்கள். குழப்பத்துக்கு இடமளிக்கும் தமிழ்ப்பெயரைக் காட்டிலும் தெளிவாக இருக்கும் ஆங்கிலப் பெயர்கள் பரவாயில்லை.

* முகவரியில் எண்கள், hyphen குறிகள் போன்றவற்றை இயன்ற அளவு தவிர்ப்பது நல்லது.

* தனித்தளப் பதிவர்களுக்கான பெயரிடல் குறிப்புகள்

2. வலைப்பதிவுத் தலைப்பு

எண்ணங்கள் என்ற ஒரே பெயரில் 2, 3 மூன்று வலைப்பதிவுகள் இருக்கின்றன. சிந்தனை, சொல், கவிதை, காதல் போன்று பரவலாகப் பயன்படும் கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய சொற்கள் ஏற்கனவே பல பதிவர்களால் பயன்படுத்தப்படலாம். ஏற்கனவே பிரபலமான / கெட்ட பெயர் பெற்ற வலைப்பதிவுத் தலைப்புகள் உங்களுக்கு வீண் சிரமங்கள் / குழப்பங்களைத் தரலாம். எனவே, உங்கள் பதிவுக்குப் பெயரிடும் முன் கூகுள் பதிவுத் தேடலில் ஒரு முறை தேடிப் பார்த்து தனித்துவமான பெயரைத் தேர்ந்தெடுங்கள்.

3. பதிவர் பெயர்

* உங்கள் பதிவர் பெயரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் முன்னும் கூகுள் பதிவுத் தேடலில் அதே பெயரில் வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என்று தேடிப் பாருங்கள். சிவா, ரவி, குமார் போன்ற தெருவுக்கு நான்கு பேர் வைத்திருக்கும் பேர் என்றால் சிரமம் தான் 🙂 ஏற்கனவே அப்பெயரில் உள்ள பதிவர் பிரபலமானவர் / கெட்ட பெயர் பெற்றவர் என்றால் அதே பெயரைத் தவிர்ப்பது நல்லது. இல்லாவிட்டால், உங்கள் மேல் நம்பிக்கை இருக்கும் பட்சத்தில், அதே பெயரில் எழுதி பிரபல வலைப்பதிவர் ஆகப் பார்க்கலாம். இல்லாவிட்டால் உங்கள் வலைப்பதிவுப் பெயர், ஊர்ப்பெயர் என்று ஏதாவது முன்னொட்டாகச் சேர்த்துக் கொண்டு வலைப்பதியலாம். எடுத்துக்காட்டுக்கு, Tiger சிவா, காஞ்சிபுரம் குமார், துபாய் சீனு, ரிவால்வர் ரீட்டா..

* வேறு மொழி வலைப்பதிவுகளிலும் அதிகம் வாசித்து கருத்து சொல்பவர் என்றால் உங்கள் பெயரை ஆங்கில எழுத்துக்களிலேயே எழுதிக் கொள்வது நல்லது. (கந்தசாமி 707 / kanthasaamy 707) என்று அடைப்புக்குறிகள், / குறி, எண்கள் கொண்டு எழுதுவதைத் தவிர்க்கலாம்.

* ஒரே பெயரைக் கடைசி வரைக் கொண்டிருக்கப் பாருங்கள். வாரா வாரம் வேற வேற மொழிகளில் தன் பதிவர் பெயரை எழுதி நோகடிக்கும் பதிவர்களையும் அறிவேன். உங்கள் பதிவர் பெயரைக் கொண்டு நீங்கள் பல்வேறு இடங்களிலும் பல்வேறு காலங்களிலும் எழுதிய இடுகைகளைத் தேடிப் பிடித்துப் படிக்க இயலும் என்பதால் வேறு வேறு பெயரில் எழுதினால் உங்கள் ரசிகர்களைச் சிதற விடுவீர்கள் 🙂

* உங்கள் பதிவர் பெயரும் வலைப்பதிவுத் தளத்துக்கான பயனர் கணக்குப் பெயரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. மாற்றி வைத்துக் கொள்வது உங்கள் கடவுச் சொல் பாதுகாப்புக்கு நல்லது.

4. பதிவு விளக்கம்

திரைப்படங்களுக்குக் கீழ் Tagline போடுவது போல் வலைப்பதிவுத் தலைப்புகளுக்குக் கீழும் விளக்கம் தர ஒரு இடம் தருகிறார்கள். உங்கள் பதிவு எதைப்பற்றியது என்ற விளக்கத்தைத் தெளிவாக இங்கு தரவும். இந்த விளக்கம் புதிதாக உங்கள் வலைப்பதிவை ஓடைத் திரட்டிகள், தேடு பொறிகளில் பார்ப்பவர்களுக்குக் காட்டப்படும் என்பதால், அவர்கள் உங்கள் வலைப்பதிவைப் படிக்க முடிவெடுக்க இது உதவும். “என்னைப் பாதித்தவை, எனக்குத் தோன்றியவை” என்று விளக்கத்தை விட “கணினி, இணையம், வலைப்பதிவு, தமிழ் குறித்த தமிழ் வலைப்பதிவு” என்ற விளக்கம் கூடுதல் தகவல்களைத் தரும்.

5. பதிவர் படம்

* நீங்கள் ஏதேனும் ஒரு பதிவர் படத்தைத் தெரிவு செய்து தொடர்ந்து அதைப் பயன்படுத்துவது நல்லது. பல தளங்களில் இந்தப் பதிவர் படத்தின் அடிப்படையில் கருத்துகள்,பதிவுகளை யார் எழுதி இருக்கிறார்கள் என்று இலகுவாக நோட்டம் விட முடியும். இன்ன பதிவருக்கு இன்ன படம் என்பது மனதில் ஆழமாகப் பதியும் ஒன்று. எனவே, அதை அடிக்கடி மாற்ற வேண்டாம். எனவே, முதல் முறை படத்தைப் போடும் போதே என்ன படம் என்று தெளிவாக யோசித்துப் படம் போடுங்கள்.

* உங்கள் முகத்தைக் காட்டும் புகைப்படம் என்றாலும் வாரா வாரம் உங்களைப் புதிதாக எடுத்துக் கொள்ளும் படங்களைப் போட்டுக் கொள்ள வேண்டாம் 🙂 அவற்றை orkut, facebook போன்ற தளங்களில் போட்டு நண்பர்களுக்குக் காட்டலாம். அடிக்கடி அதை மாற்றினால் உங்கள் நண்பர்கள் அல்லாத வாசகர்களுக்கு உங்களை அடையாளம் கண்டு கொள்வதில் சிரமம் இருக்கலாம்.

* உங்கள் முகத்தைக் காட்டும் படம் என்றால் அதனால் வரக்கூடிய பின்விளைவுகள், சிக்கல்களை உணர்ந்த பின் போடுங்கள். நீங்கள் ரொம்ப பிரபலமானால், உங்களை நிம்மதியாக உணவு கூட உண்ண விடாமல் ரசிகர்கள் கையெழுத்து வாங்கத் துரத்தலாம் (நினைப்புத் தான் 😉 ) உண்மையில், உங்களை விரும்பாதோராலும், உங்கள் அனுமதியின்றியும் தவறுதலாகப் பயன்படுத்த வாய்ப்புகள் உண்டு. மிகவும் சர்ச்சைக்குரிய விசயங்களில் தீவிரமாக எழுதுவோர் என்றால் பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல்களும் உண்டு.

6. வலைப்பதிவு மொழி

பல வலைப்பதிவுச் சேவை தளங்களும் மொழி அடிப்படையில் உங்கள் தளத்தைக் காட்சிப்படுத்துகின்றன. அச்சேவைகளுக்கும், உங்கள் வாசகர்களுக்கும் ஒரே பதிவில் தமிழ், ஆங்கிலம் என்று மாற்றி மாற்றி காண்பது உவப்பாக இருக்காது. ஒரு வலைப்பதிவில் ஒரு மொழியில் மட்டும் எழுதலாம்.

7. வலைப்பதிவு எண்ணிக்கை

வலைப்பதிவுக்கு வந்த புதிதில் துறை சார் பதிவுகள், கூட்டுபதிவுகள், புகைப்படப்பதிவுகள் என்று பல வகையிலும் புதுப் புதுப் பதிவுகளாகத் திறக்கத் தோன்றலாம். ஆனால், ஏகப்பட்ட பதிவுகளை வைத்திருப்பது நிர்வகிக்கச் சிரமமாக இருப்பதுடன் உங்கள் வாசகர்களுக்கும் நீங்கள் எழுதும் இடங்களில் எல்லாம் தொடர்ந்து படிப்பது சிரமமாக இருக்கும். எனவே தேவையற்ற பதிவுகளை நீக்கி விடுங்கள். ஏற்கனவே இருப்பவற்றில் பொருத்தமானவற்றை ஒன்று சேர்த்து விடுங்கள்.

8. திரட்டிகளைச் சாராதீர்கள்

தமிழ் வலைப்பதிவுகளைத் திரட்டிக் காட்ட நிறைய தளங்கள் இருக்கின்றன. வலைப்பதிவுக்கு அறிமுகமாகும் புதிதில் புதிய வாசகர்கள், நட்புகளைப் பெற இவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதில் தவறில்லை. ஆனால், இவற்றைப் பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கும் தொடர்ந்து இவற்றைச் சார்ந்து இயங்குவதற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள். எழுதத் தொடங்கி ஆறு மாதம் கழித்து திரட்டிகளில் இருந்து விலகி எழுதிப் பாருங்கள். இல்லை, திரட்டியில் இணைக்காமல் புதிய பதிவொன்றைத் தொடங்கி எழுதிப் பாருங்கள். உங்கள் எழுத்தின் தரம், தன் சொந்த வலுவில் அது பெற்றுத் தரும் தொடர் வாசகர்கள் குறித்து உங்களை ஆய்வுக்குட்படுத்திக் கொள்ள இது உதவும்.  என்ன எழுதினாலும் வந்து படித்து கருத்து சொல்லும் திரட்டி வாசகர்கள் உங்கள் எழுத்தாற்றல் பற்றிய மித மிஞ்சிய தன் மதிப்பீடுகளை வளர்த்து விடக்கூடும். உங்களுக்காக எழுதுவது போய் வாசகர்கள் விரும்பிப் படிப்பதை மட்டும் தரும் தூண்டுதலுக்கு உள்ளாவீர்கள்.

திரட்டிகளில் இருந்து விலகி இயங்குவது எந்த விதத்திலும் என் வலைப்பதிவுக்கான வருகையைக் குறைக்கவில்லை. மாறாக, அதை விடக்கூடுதல் வாசகர்களே வருகிறார்கள். திரட்டிகள் மூலமாக மட்டுமின்றி தேடுபொறிகள், ஓடைத் திரட்டிகள் மூலமாகவும் உங்கள் பதிவுகளை வாசிக்க நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். பல புதிய தரமான வாசகர்கள் பொருளுள்ள மறுமொழிகளைத் தருகிறார்கள். திரட்டிகளில் இருக்கையில் பதிவு போடும் அன்று மட்டும் வாசகர் வரத்து எண்ணிக்கை உயரும். மற்ற நாட்கள் வரத்து துப்புரவாக ஓய்ந்து போகும். திரட்டிகளில் இருந்து விலகிய பின் வலைப்பதிதல், வலைப்பதிவு நுட்பம் குறித்து அறிந்து கொண்டு தேடுபொறிகளுக்கு உகந்ததாக எழுதத் தொடங்கிய பின் ஒவ்வொரு நாளும் சீராகவும் நிறைவாகவும் வாசகர் வரத்து இருக்கிறது.

இவற்றையும் பாருங்கள்:

பதிவரா திரட்டியா?

திரட்டிச் சார்பின்மை

9.  தேடுபொறிகளுக்காகவும் இடுகைத் தலைப்புகளை எழுதுங்கள்

திரட்டிகளில் இணைந்திருப்போர் அவற்றின் மூலம் கூடுதல் வாசகர்களைக் கவர ஏடாகூடமான / கவர்ச்சித் தலைப்புகளை வைப்பது வழக்கம். ஆனால், இவை ஒரு நாளில் குறுகிய நேரத்துக்கு மட்டுமே வாசகர்களைப் பெற்றுத் தர உதவும். அதற்குப் பிறகு, தேடு பொறிகள் மூலம் உங்கள் இடுகைகளைத் தொடர்ந்து அடைய வேண்டுமானால்,  இடுகையின் உள்ளடக்கம் குறித்த தெளிவான, சுருக்கமான தலைப்புகளைத் தாருங்கள். கவிதை, கதை போன்றவற்றை விட தகவல்களைத் தரும் இடுகைகளுக்கு இவை பொருந்தும். “செம ரவுசான படம்” என்ற தலைப்புக்குப் பதில் “ஓரம்போ – திரை விமர்சனம்” என்ற தலைப்பு வைக்கலாம்.

10. உங்கள் அலுவலக, சொந்த விவரங்களை வெளியிடாதீர்கள்

உங்கள் அலுவலக விவரம், வீட்டு முகவரி, உங்கள் உறவினர் பெயர்கள், புகைப்படங்கள், வங்கிக் கணக்கு எண் போன்ற விவரங்களை வலைப்பதிவிலோ வேறு எந்த இணையக் களத்திலுமோ வெளியிடாதீர்கள்.

ஏற்கனவே நான் எழுதிய தமிழ் வலைப்பதிவர்களுக்கான 10 நுட்ப வேண்டுகோள்களையும் கவனத்தில் கொள்ளலாம்.

தமிழ் வலைப்பதிவர்களுக்குப் 10 வேண்டுகோள்கள்

தொடர்ந்து பல தமிழ் வலைப்பதிவுகளை வாசித்து வரும் வகையில் தமிழ் வலைப்பதிவர்களை நோக்கி சில வேண்டுகோள்களை வைக்க விரும்புகிறேன்.

தொடர்ந்து பல தமிழ் வலைப்பதிவுகளை வாசித்து வரும் வகையில் தமிழ் வலைப்பதிவர்களை நோக்கி சில வேண்டுகோள்களை வைக்க விரும்புகிறேன்.

1. உங்கள் வலைப்பதிவில் மறுமொழி மட்டுறுத்தலைச் செயற்படுத்தி இருந்தால் தயவு செய்து CAPTCHAவை நீக்கி விடுங்கள். பல சமயங்கள் மறுமொழியை விட CAPTCHA பெரிதாக இருக்கிறது !! இதை நீக்க blogger dashboard – settings – comments – show word verification for comments என்பதை no என்று தெரிவு செய்யுங்கள்.

2. மறுமொழிகளைக் காட்ட துள்ளு சாளரங்களைப் பயன்படுத்தாதீர்கள். துள்ளு சாளரங்களைப் பலரும் விரும்புவதில்லை. தவிர, இந்தக் குட்டியூண்டு பெட்டிக்குள் எழுதுவதும் சிரமமாக இருக்கிறது. இடுகை இருக்கும் பக்கத்திலேயே மறுமொழி இட இந்த துள்ளு சாளரம் தேவைப்படலாம். ஆனால், இந்த கொந்து வேலை செய்த பல பதிவுகள் குழப்புகின்றன. இடுகையைப் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே சில இடுகைகள் தானாக மறுமொழிப் பக்கத்துக்கு ஓடி விடுகின்றன. இதைத் தவிர்க்க blogger dashboard – settings – comments – show comments in a pop-up window – no என்று தெரிவு செய்யுங்கள்.

3. பக்கத்தைத் திறக்கும் போதே பாடல்களைப் பாட விடாதீர்கள். பலர் அலுவலகங்கள், கல்லூரிகளில் இருந்தும் உங்கள் பதிவைத் திறக்கக்கூடும். எதிர்ப்பாராத வேளையில் கூடுதல் ஒலியில் பாடல்கள் பாடுவது, பல தளங்களில் ஒரே நேரத்தில் பல பாடல்கள் பாடுவது என்று தானாகவே பாடல் பாடுவது பெரும்பாலான பயனர்களால் விரும்பப்படுவதில்லை. நீங்கள் இடும் ஒலிப்பதிவுகள், ஒளிப்பதிவுகளில் autoplay=false என்று நிரலை மாற்றுவதன் மூலம் இப்படி தானே பாடுவதை நிறுத்த முடியும்.

4. முழுமையான ஓடை வசதி தாருங்கள். ப்ளாகர் பயனர்கள் இதைச் செயற்படுத்த blogger dashboard – settings – allow blog feeds – full என்று தேர்ந்தெடுங்கள். வேர்ட்பிரெஸ் பயனர்கள் WordPress Dashboard – Options – Reading – Syndication feeds – for each article – show – full text என்று தேர்ந்தெடுங்கள். பலர் கூகுள் ரீடர், ப்ளாக்லைன்ஸ் போன்ற ஓடைத் திரட்டிகள் மூலம் உங்கள் பதிவுகளைப் படிக்கிறார்கள். அலுவலகம் போன்ற இடங்களில் ப்ளாகர் தடை செய்யப்பட்டவர்களுக்கு இப்படி படிப்பது தான் ஒரே வழி. நீங்கள் முழுமையாக ஓடை வசதி தருவதால் உங்கள் பதிவுக்கு வரும் வாசகர் எண்ணிக்கை, பார்வைகள் எண்ணிக்கை குறைவாகும் என்று கருத வேண்டும். இது குறைந்த கால விளைவாகவே இருக்கும். முழுமையான ஓடைகளை வாசிப்பவர்கள் உங்கள் தொடர் வாசகர்களாகவும் இரசிகர்களாகவும் மாறும் வாய்ப்பு அதிகம். ஆனால், குறை ஓடைகளைச் சொடுக்கி பதிவுக்குப் போய் படிக்க நினைப்பவர்கள் குறைவே.

5. குறைந்த எண்ணிக்கையில் gadgetகள், java நிரல் சேவைகளைப் பயன்படுத்துங்கள். பலர் குறைந்த வேக இணைய இணைப்பில் இருந்தும், செல்பேசிகளில் இருந்தும் உங்கள் பதிவை அணுகக்கூடும். உங்கள் பதிவின் வேகத்தைக் குறைக்கும் அளவுக்கு மீறிய gadgetகள், java நிரல் சேவைகள் வாசகரின் வாசிப்பு வசதியைக் குறைக்கும்.

6. நீங்கள் இரசித்த பதிவைப் பற்றி எழுத விரும்பினால், அந்தப் பதிவு / இடுகைக்கு தொடுப்பு கொடுத்து ஒரு சில வரிகள் மட்டும் எடுத்துக்காட்டி எழுதுங்கள். முழுமையாக வெட்டி ஒட்ட வேண்டாம்; அது அப்பதிவரின் அனுமதி பெற்று செய்தாலும் கூட. ஒரே இடுகை பல இடங்களில் இடம் பெற்றால், இரட்டை உள்ளடக்கம் என்ற வகையில் தேடு பொறிகளைக் குழப்பி முதலில் அதை எழுதியவருக்குப் பாதமாக அமையக்கூடும்.

7. புதிய தளங்களை வாசகர்களும் தேடுபொறிகளும் கண்டடைய உதவ இணையத்தில் தொடுப்பு கொடுத்து எழுதுவது ஒரு முக்கிய அடிப்படையாகும். பதிவர் x இப்படி எழுதினார் என்று மொட்டையாக எழுதினால் புதிதாக உங்கள் பதிவை வாசிப்பவர்களுக்கு பதிவர் x யாரென்றும் தெரியாது. அவரை எப்படி வாசிப்பது என்றும் தெரியாது. எனவே, அவர்களுக்கு உதவும் வண்ணம் பொருத்தமான இடங்களில் பிற இடுகைகள், பதிவர்களுக்குத் தொடுப்பு கொடுத்து எழுதுங்கள். தகவல்களுக்கு தொடுப்பு கொடுக்கும் போது இங்கே இங்கே இங்கே என்று தொடுப்பு தராதீர்கள். ஏனெனில் நீங்கள் தரும் ஒவ்வொரு தொடுப்பும் ஒரு வகையில் தேடுபொறிகளுக்கு அத்தளங்களைப் பற்றி குறிச்சொல் இட்டு விளக்குவது போன்று ஆகும். தெளிவான, விளக்கமான சொற்கள் மூலம் தொடுப்பு தருவதால் தமிழ் இணையத்தில் தேடல் முடிவுகளைத் துல்லியமாக்கி நீங்கள் தொடுப்பு தரும் தளத்தை இலகுவில் கண்டடைய உதவுகிறீர்கள்.

எடுத்துக்காட்டுக்கு,

சரியான தொடுப்பு கொடுக்கும் முறை

நந்தா எழுதிய அஞ்சாதே விமர்சனம்

தவறான தொடுப்பு கொடுக்கும் முறை

நந்தா எழுதிய அஞ்சாதே விமர்சனத்தைப் படிக்க இங்கு சொடுங்கள்.

8. உங்கள் எல்லா இடுகைகளுக்கும் பொருத்தமான குறிச்சொற்கள் இடுங்கள். இவை தேடுபொறிகளில் உங்கள் இடுகைகளை இலகுவில் கண்டடைய உதவும்.

9. இயன்ற இடங்களில் உங்கள் இடுகை முகவரிகளைப் புரிந்து கொள்ளத் தக்க வகையில் அமையுங்கள். எடுத்துக்காட்டுக்கு, blog.nandhaonline.com/?p=42 என்ற முகவரியைக் காட்டிலும் blog.nandhaonline.com/அஞ்சாதே-விமர்சனம்/ என்ற முகவரியை இலகுவாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். புரிந்து கொள்ள மட்டுமல்ல, தேடல் முடிவுகளிலும் இது போன்ற முகவரிகள் உங்களுக்குச் சாதகமான இடங்களைப் பெற்றுத் தரும். WordPress.com ல் பதிவு வைத்திருப்பவர்களுக்கு இது தானாகவே அமைந்திருக்கும். தனித்தளத்தில் வேர்ட்பிரஸ் நிறுவிப் பயன்படுத்துபவர்கள் WordPress dashboard – options – Permalinks போய் Data and Name based அல்லது அதை ஒத்த custom முகவரிகளைப் பயன்படுத்துங்கள். Blogger.com பயனர்கள் முதலில் உங்கள இடுகையை எழுதிப் பதிப்பிக்கும் முன்னர் பொருத்தமான ஆங்கிலத் தலைப்பிட்டுப் பதிப்பித்தால், உங்கள் இடுகை முகவரியிலும் பொருத்தமான ஆங்கிலக் குறிச்சொற்கள் இடம்பெறும். பிறகு இடுகையைத் தொகுத்துத் தேவையான தமிழ்த் தலைப்பு இட்டுக் கொள்ளலாம்.

10. மேற்கண்ட வேண்டுகோள்களில் ஒன்றிரண்டையாவது உடனே செயற்படுத்துங்கள் 🙂

திரட்டிகளைச் சாராமல் பதிவுகளை அறிமுகப்படுத்துவது எப்படி?

தமிழ்த் திரட்டித் தளங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்குப் பதில் கூகுள் ரீடரையும் நாமே உருவாக்கும் opml கோப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தினாலே நாளடைவில் திரட்டிகள் உதவியின்றி பதிவர்களால் இயங்க முடியும்.

நிறுவனப்படுத்தப்பட்டு வரும் தமிழ்ப் பதிவுலகத் திரட்டிகளைச் சாராமல் புதிய பதிவர்களுக்கு பதிவுகளை எப்படி அறிமுகப்பபடுத்துவது என்று நண்பர்களுடன் ஒரு உரையாடல் வந்தது.

அந்தக் கேள்விக்கு ஒரு விடையளிக்கும் முயற்சியாக மாற்று! பங்களிப்பாளர்கள் தொகுத்து விரும்பிப் படிக்கப்படும் 450+ பதிவுகள் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறோம்..

பார்க்க – http://blog.maatru.net/மாற்று-opml/

தமிழ்த் திரட்டித் தளங்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்குப் பதில் கூகுள் ரீடரையும் இது போன்று நாமே உருவாக்கும் opml கோப்புகளையும் அறிமுகப்படுத்தினாலே நாளடைவில் திரட்டிகள் உதவியின்றி பதிவர்களால் இயங்க முடியும் என்று நினைக்கிறேன்..

அன்புடன்
ரவி

சென்னை வலைப்பதிவர் பட்டறை திட்டமிடப்பட்டது எப்படி?

989 மடல்கள். இரண்டு மாத உழைப்பு, திட்டமிடல். நூற்றுக்கணக்கில் தொலைபேசி உரையாடல்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் பட்டறை குறித்த திட்டமிடலுக்கான நேரடி சந்திப்புகள். அரங்கத்தை இறுதி செய்வது, குறுந்தகடு, நூல் அச்சிடல் வேலை என்று இவற்றுக்காக குறைந்தது 15 மனித உழைப்பு நாட்களாவது செலவு இடப்பட்டிருக்கும். இவற்றின் விளைவாகத் தான் பதிவர் பட்டறை சாத்தியமானது.

சென்னை வலைப்பதிவர் பட்டறை திட்டமிடப்பட்டது எப்படி?

989 மடல்கள். இரண்டு மாத உழைப்பு, திட்டமிடல். நூற்றுக்கணக்கில் தொலைபேசி உரையாடல்கள். ஒவ்வொரு வாரமும் பட்டறை குறித்த திட்டமிடலுக்கான நேரடி சந்திப்புகள். அரங்கத்தை இறுதி செய்வது, குறுந்தகடு, நூல் அச்சிடல் வேலை என்று இவற்றுக்காக குறைந்தது 15 மனித உழைப்பு நாட்களாவது செலவு இடப்பட்டிருக்கும். இவற்றின் விளைவாகத் தான் பதிவர் பட்டறை சாத்தியமானது.

மே 20, 2007 கோவை வலைப்பதிவர் பட்டறை முடிந்து ஒரு வாரத்தில் இதற்கான திட்டமிடல் தொடங்கி விட்டது. நுட்பத்தை முன்னிறுத்தி பட்டறை நடை பெற வேண்டும் என்ற ஒத்த நோக்கும் புரிந்துணர்வும் உள்ள நண்பர்களான பாலபாரதி, பொன்ஸ், விக்கி, icarus பிரகாஷ், மா.சிவகுமார் ஒன்று கூடினோம். தொடர்ந்து ஆர்வம் காட்டிய லக்கிலுக், சிந்தாநதி எங்களுடன் இணைந்து கொண்டார்கள். இதற்கான ஒரு கூகுள் குழுமம் உருவாக்கப்பட்டது. இன்றோடு அதில் 989 மடல்கள். திட்டமிடல் வரிசை:

1. நிகழ்வு நாள் எல்லாரும் கலந்து கொள்ளத் தக்க விடுமுறையான ஞாயிறாக இருக்க வேண்டும். நிகழ்வு குறித்த விழிப்புணர்வு பரவ 2 மாதமாவது அவகாசம் வேண்டும்.

2. அரங்கம் எல்லாராலும் எளிதாக அடையத்தக்கதாக இருக்க வேண்டும். இணைய, கணினி வசதி உள்ள வகுப்பறைகள் அருகில் இருக்க வேண்டும்.

3.அரங்கையே இலவசமாகப் பெற வேண்டும். வாடகை அரங்குகள் செலவே 30, 000 ரூபாய் பிடிக்கலாம். நன்கொடையில் நடத்தும் நிகழ்வுக்கு இது கட்டுபடியாகாது. கல்லூரி, பள்ளி, பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் நடத்தினால் அவர்களின் ஒத்துழைப்பும் நிகழ்வுக்கு அங்கீகாரமும் கிடைக்கும். இந்த அடிப்படையில் ஜூன் மாதப் பாதியிலேயே சென்னைப் பல்கலைக்கழக அரங்கு அமைந்தது.

4. பணிகளைப் பிரித்து கொண்டோம்.

பதிவர்களுடனான தொடர்பு, ஒருங்கிணைப்பு – பொன்ஸ்.

ஊடகங்கள், ஆதரவாளர்கள் தொடர்பு – விக்கி, மா.சி, பிரகாஷ்

நிதி நிர்வாகம் – பாலபாரதி, மா.சி

உள்ளடக்கம் – மா.சியும் நானும்.

குறுந்தகடு, பை, banner, கணிச்சுவடி அச்சிடல், சாப்பாடு உள்ளிட்ட logisitics – பாலபாரதி, லக்கி லுக்

banner, bit notice, logo, cd cover உள்ளிட்ட அனைத்து design பணிகள் – லக்கி லுக், சிந்தாநதி

CD உருவாக்கம் – நந்தா, ப்ரியன்

பதிவு, தளம் ஒருங்கிணைப்பு – விக்கி, நான். (விக்கி மென்பொருள், wordpress தான் நமக்கு பிடிச்ச விசயமாச்சே 🙂 )

ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பும் வேலைகளில் உள்ள முன்னேற்றமும் தினமும் மடலாடற்குழுவிலும் அதற்கான கூகுள் docsலும் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது.

இணைய வழித் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் பெயரை மட்டும் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். நேரடியாக வராததால் களத்தில் பங்காற்றிய இன்னும் பலரின் உழைப்பை குறிப்பிடாமல் விட்டிருக்கிறேன்.

5. ஏற்கனவே பதிபவர்களுக்கு unconference தலைப்புகள். புதிதாக வருபவர்களுக்கு தலைப்பு வாரியாகப் பயிற்சி அறை. வகுப்பு, பாடம் இல்லாமல் பொறுமையாகப் பயில ஒரு அறை. எல்லாரும் ஒரே நிகழ்ச்சி நிரலைப் பின்பற்றாமல் விரும்பிய தலைப்புகளில் கலந்து கொள்ளும் வகையில் இப்படி திட்டமிடப்பட்டது.

கொள்கைகள்

தமிழ் வழி செயல்பாடு – மடல் உரையாடல். நிகழ்வு முழுக்க தமிழில்.

பட்டறைக்கான சின்னம் முதலில் blog camp என்பதைக் குறிக்கும் வண்ணம் ஆங்கிலத்தில் இருந்தது. தமிழர் தமிழுக்காக நடத்தும் நிகழ்வில் ஆங்கிலம் எதற்கு என்று உணரப்பட்டு பின் தமிழில் வடிவமைத்தோம்.

தமிங்கிலத் தட்டச்சைக் காட்டிலும் திறமான தமிழ்99 முறையை முன்னிறுத்திப் பயிற்சி அளிப்பது.

திறவூற்று ஆதரவு – குறுந்தகட்டில் உள்ள மென்பொருள்கள் எல்லாம் திறவூற்று மென்பொருள்கள்.

நிதி மேலாண்மை – வரவு, செலவுக் கணக்குளைப் பொதுவில் வைத்தல். பட்டறை ஒருங்கிணைப்பாளர்களின் மீதான நம்பகத்தன்மைக்கும் திறந்த செயல்பாட்டுக்கும் இது அவசியம். நன்கொடை பணம் மீதமானால் அதையும் அடுத்து வரும் பட்டறை, கணித்தமிழ் வளர்ச்சிக்காகப் பயன்படுத்துவது.

ஆடம்பரம் குறைப்பு – தரமான உணவு ஆனால் நியாயமான செலவில். பட்டறைக்கான டி-சட்டை அடிக்கலாம் என்று யோசித்தோம். ஆனால், அதிகம் பயனில்லாத டி-சட்டையை விட அந்தச் செலவில் இன்னொரு பட்டறையே நடத்திவிடலாம் என்று அந்த எண்ணத்தைக் கை விட்டோம்.

ஆதரவாளர்கள் – தனி நபர்களே எந்த எதிர்ப்பார்ப்பும் இன்றி பெயரைக் கூட வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாமல் ஆயிரக்கணக்கில் நன்கொடைகளை அள்ளி அள்ளி வழங்கும்போது, அவர்களுக்கு உரிய மரியாதை தரும் வகையிலேயே ஆதரவாளர்களைப் பெற்றுக் கொண்டோம். வணிக நோக்குக்காக 1,000 அல்லது 2,000 கொடுத்து கடை விரிக்க நினைத்தவர்கள், விளம்பரத் தட்டி வைக்க விரும்பியவர்களை வரவேற்கவில்லை. பட்டறை எங்கும் விளம்பரங்களாக நிறைந்து பொருட்காட்சி போல் ஆகி விடக்கூடாது என்பதில் உறுதியாக இருந்தோம். பணமாகப் பெற்றுக் கொள்வதை விட புத்தகம் அச்சிடல், அரங்கு உதவி, வாடகைக் கணினி என்று பொருளாகப் பெற்றோம். இதன் மூலம் நிகழ்வில் அவர்களும் அங்கமாக உணர முடியும் அல்லவா? தமிழ் எழுது மென்பொருள்கள் விற்கும் நிறுவனம் ஒன்று அணுகியது. இலவச எ-கலப்பை இருக்க காசு கேட்டு விற்கும் மென்பொருள்களை ஆதரிக்கக்கூடாது என்று அவற்றைத் தவிர்த்து விட்டோம்.

இயன்ற அளவு திறந்த திட்டமிடல் – யார் என்ன தலைப்பில் பேசப் போகிறார்கள், எப்படி நிகழ்வு நடக்கப்போகிறது என்பதைக் கூகுள் குழுமங்கள், பதிவு இடுகைகள், தளம் மூலம் இயன்ற அளவு திறந்த முறையில் திட்டமிட்டோம்.

இலவச அனுமதி – காசு இல்லை என்ற ஒரே காரணத்துக்காக யாரும் நிகழ்வில் கலந்து கொள்ளாமல் போய் விடக்கூடாது. காசு கட்டி தான் கலந்துக்கணுமா என்ற அலட்சியமும் சலிப்பும் எவருக்கும் வரக்கூடாது. கணினிப் பயன்பாடும், கணினியில் தமிழும் பரவ வேண்டும் என்றால் இது போன்ற விசயங்களை இலவசமாகவே சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்தோம். நாம் அறிந்ததை இன்னொருவருக்கு சொல்லித் தந்து உதவ கட்டணம் தேவை இல்லை தானே?

பட்டறையின் முக்கியத்துவம்:

எனக்குத் தெரிந்து,

இந்திய மொழிகளில் வலைப்பதிவு, கணிமை ஆகியவற்றில் இவ்வளவு பெரிய அளவில் மக்களை ஒன்றுகூட்டிய முதல் மொழி தமிழ் தான்.

எந்த ஒரு வணிக நிறுவனமோ அமைப்போ இதை நடத்த வில்லை. மக்களால் மக்களுக்காக மக்கள் பணத்தில் செய்யப்பட்ட நிகழ்வு. பொதுவாக ஒரு நிகழ்வை எப்படி இணைய வழி ஒருங்கிணைப்பது, திறந்த முறையில் திட்டமிடுவது, பெறும் நன்கொடைக்கு எப்படி நம்பகத்தன்மையை உறுதி அளிப்பது என்பதற்கு இது ஒரு முயற்சி.

ஆன்மிகம், இலக்கியம், சமையல், ஜோசியம், பட்டிமன்றம், திரைப்படம் என்ற அலுத்துப் போன வட்டத்தைத் தாண்டி நிகழுலக நவீனத் தேவைகளுக்காக தமிழை முன்னெடுத்து இருக்கிறோம். நுட்பத்தை மக்களின் தாய்மொழியிலேயே சொல்லித் தர முடியும். அது இன்னும் இலகுவாகப் போய்ச் சேரும் என்பதற்கு இது எடுத்துக்காட்டு.

பட்டறையில் கலந்து கொண்டவர்கள், நடத்தியவர்கள் அனைவரும் இளைஞர்கள். வழக்கமாக வயது கூடியவர்கள் தான் தமிழ் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் ஒருங்கிணைப்பார்கள். இளைஞர்களுக்குத் தமிழில் ஆர்வம் இல்லை என்று யார் சொன்னது? 🙂

நிகழ்வில் பங்களித்தவர்களில் பலர் சமூகத்தின் உயர்தட்டு வர்க்கத்தில் இருப்பதாகப் பார்க்கப்படும் கணினி தொழிற்துறையினர். பணமும் நுனி நாக்கு ஆங்கிலமும் உலகப் பார்வையும் வந்தாலும் தமிழார்வமும் சமூக அக்கறையும் குன்றத் தேவை இல்லை என்பதற்கான அத்தாட்சி.

சமயம், சீரழிவில் இருந்து மீட்பு, கல்வி, மருத்துவம், போர்ச்செலவு, ஊர் வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கே இது வரை மக்கள் நன்கொடை அளித்திருக்கிறார்கள். மொழிக்காகவும் நன்கொடை அளிப்பார்கள், அளிக்க வேண்டும் என்பதை உணர்த்தியிருக்கிறோம்.

“அவையில் கூடி இருக்கும் ஆன்றோர்களே, அவரே, இவரே, பெரியோரே, தாய்மாரோ” போன்ற கல் தோன்றா காலத்து சம்பிரதாயங்களை மூட்டை கட்டி unconference முறையைப் பயன்படுத்தி இருக்கிறோம்.

இணைய வழி ஒருங்கிணப்பு, இயன்ற அளவு திறந்த திட்டமிடல்.

பட்டறையின் கொள்கைக்கு உடன்படும் விளம்பரதாரரைப் பெற்றுக் கொள்ளுதல். 🙂

கணினி என்றாலே ஆங்கிலம் தானோ என்ற எழுதப்படாத mythஐ உடைக்க முயலுதல்.

தமிழ் வலைப்பதிவுலகுக்கு முதல் பெரிய ஊடக வெளிச்சம்.

அடுத்து என்ன?

ஒரு நிகழ்வின் முதல் வடிவத்தைக் கொண்டு வர தான் உழைப்பு அதிகம் தேவைப்படும். ஒரு நாள் பட்டறை என்பதற்காக இவ்வளவு மெனக்கடவில்லை யாரும். இது ஒரு இயக்கம் போல் தமிழ்நாடு எங்கும் பரவ வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் ஆவல். அடுத்த பட்டறையை நடத்துபவர்களுக்கான என் பரிந்துரைகள்:

– தனி ஆளாக இறங்காதீர்கள். தனி ஆளாக செய்யாதீர்கள். செய்யவும் இயலாது. தவிர, திறந்த முறையில் செய்வதால் – இது நம்ம விழா – என்று உணர முடிவது சிறப்பு. இந்த உணர்வைத் தொடரச் செய்வது உங்கள் பொறுப்பு

– அரங்கம் வைத்து பெரிய அளவில் செய்ய வேண்டும் என்று தான் இல்லை. செலவும் அதிகம். உளைச்சலும் அதிகம்.

– குறுந்தகடு, கணிச்சுவடி என்று எல்லாம் தயாராக இருக்கிறது. அதற்காக மெனக்கடும் வேலை மிச்சம். ஒரு அரங்கம், பயிலகம், வாடகைக்கணினிகள், நுட்பம் அறிந்து உதவ விவரமான ஓரிரு பதிவர் இருந்தால் பட்டறையை எளிதாக நடத்தலாம். ஒவ்வொரு பயிற்சிக்கும் ஒரு பதிவர் என்று தேவை இல்லை. நான்கைந்து பயிற்சிகளை ஒரே பதிவரே தந்து விடலாம். குறுந்தகட்டில் சில பயிற்சிகளின் நிகழ்பட விளக்கமும் உண்டு. அதையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

– அடுத்த பட்டறைகளில் பயிற்சி வகுப்புகள் அதிகமாக இருக்கட்டும். ஆண்டுக்குப் பல முறை கூடி வலைப்பதிவு பற்றி unconferenceல் உரையாடுவதால் பயனில்லை. கலந்துரையாடல்கள் கூடிய நிகழ்வை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை பெரிய அளவில் செய்யலாம். திட்டமிடலுக்குப் போதிய அவகாசமும் கலந்து கொள்ள முன்னணிப் பதிவர்களுக்குத் தூண்டுகோலாகவும் இருக்கும். அடிக்கடி பட்டறை என்றால் ஊடக வெளிச்சமும் குறையும். பதிவர் ஆர்வமும் குறையும். போதிய இடைவெளி வேண்டும். வெளிச்சம் இடாமல் பதிவர் அல்லாத பொதுமக்கள், மாணவர்களுக்கு அடிக்கடி நடத்தலாம். வலைப்பதிவுக்கான பட்டறை என்பதைக் காட்டிலும் கணினி, இணையத்தில் தமிழ் குறித்து வலைப்பதிவர்கள் நடத்தும் பட்டறையாக இருந்தால் நன்றாக இருக்கும். பட்டறையின் ஒரு பகுதியாக வலைப்பதிவை அறிமுகப்படுத்தலாம்.

– இதற்காகப் பதிவர் சங்கம் பதிவது என்று இறங்கினால் ஏகப்பட்ட அரசியல், நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உண்டு. இப்போது உள்ளது மாதிரி ஆர்வலரே கூடி செய்யலாம். அது இறுக்கத்தைக் குறைக்கிறது. பலரின் பங்களிப்பை அளிக்கிறது.

– blogger, தமிழ்த்திரட்டி என்ற வட்டத்தில் இல்லாமல் wordpress, google reader போன்றவற்றையும் அறிமுகப்படுத்துங்கள்.

– தயவு செய்து தவறான தமிங்கிலத் தட்டச்சைப் பரப்பி விடாதீர்கள். சரியான முறையைச் சொல்லிக் கொடுப்பது நம் கடமை. தமிழ்99 முறையில் தமிழ்த் தட்டச்சைச் சொல்லித் தாருங்கள்.

Tamilbloggers.org

தற்போது தமிழ் வலைப்பதிவுலகத்துக்கான அதிகாரப்பூர்வ புள்ளிவிவரத் தளம் இல்லை. தமிழ்மணம் முதலிய திரட்டிகள் இருந்தாலும் அவை நிறுவன மயப்படுத்தப்பட்டுள்ளதால் அவற்றின் பெயரை நாம் பயன்படுத்தி ஆதரவாளர்களைத் தேட முடியாது. ஆதரவாளர்களுக்கு நம் பலத்தைக் காட்ட, இது போன்று நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு களம் தேவை. இதை முன்னிட்டு Tamilbloggers.orgப் பலப்படுத்துவது நல்லது.

ஒவ்வொரு வலைப்பதிவு வாசகர், பதிவரும் இந்தத் தளத்தில் பயனர் கணக்கு உருவாக்கினால் எத்தனை பேர் வாசிக்கிறார்கள், எழுதுகிறார்கள் என்று தமிழ் வலைப்பதிவுலகத்தின் பரப்பை அளவிட முடியும். தமிழ் வலைப்பதிவர் உதவிப் பக்கத்தை இங்கு நகர்த்தலாம். தமிழில் கணினி, பதிவு குறித்து விளக்க, உரையாட இங்கு ஒரு மன்றம் அமைக்கலாம். வலைப்பதிவு தொடர்பான உதவிக் கட்டுரைகளை விக்கிப்பக்கங்களில் தொகுக்கலாம்.

இந்தத் தளம் பதிவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பதாக பதிவர்களின் நலனை முன்னிறுத்திச் செயல்படுவதாக இருக்கும். அரசியல் புகாமல் நுட்பம் பேசும் இடமாக இருக்கும். ஒரு வலுவான தளத்தைக் கட்டி எழுப்ப முடியும் என்றால் அதைச் சுட்டி ஆதரவாளர்களைப் பெற முடியும். தளத்தில் விளம்பரங்களைப் பெற்று வெளியிட்டால் அதுவே கூட அடுத்தடுத்த பட்டறைச் செலவுகளுக்கு உதவும். நன்கொடை முறை நன்று தான் என்றாலும் கூடுதலாக எவ்வளவு பொருள் ஈட்ட முடியுமோ ஈட்டி அவற்றைப் பதிவுலக மேம்பாட்டுக்காகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

நேரடியாகக் களத்தில் இருந்து செயல்பட்டவர்களுக்கும் தொடர்ந்து இந்த முயற்சியை முன்னெடுக்க இருப்பவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள்.

தமிழ்மணம், தேன்கூடு, கில்லி செயலிழப்பு !

இது மாதிரி நேரங்களில் தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் வலைப்பதிவுத் திரட்டிகளின் தேவை புலப்படுகிறது. தமிழ்ப் பதிவுகளைப் படிக்காவிட்டால் கையும் காலும் ஓடாதவர்கள், நிலைமை சீராகும் வரை (அதுக்கு அப்புறமும் தான் 🙂 ) தமிழ்ப் பதிவுகள், மாற்று! தளங்களை அணுகலாம். அல்லது, Bloglines, Google Reader, NetVibes மூலம் நீங்களே உங்கள் திரட்டியை உருவாக்கிக் கொள்வது நலம்.

இன்று சொல்லி வைத்தாற்போல் தமிழ்மணம், கில்லி, தேன்கூடு ஆகிய மூன்று தளங்களும் செயல் இழந்து உள்ளன !! இது மாதிரி நேரங்களில் தான் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தமிழ் வலைப்பதிவுத் திரட்டிகளின் தேவை புலப்படுகிறது. தமிழ்ப் பதிவுகளைப் படிக்காவிட்டால் கையும் காலும் ஓடாதவர்கள், நிலைமை சீராகும் வரை (அதுக்கு அப்புறமும் தான் 🙂 ) தமிழ்ப் பதிவுகள், மாற்று! தளங்களை அணுகலாம். அல்லது, Bloglines, Google Reader, NetVibes மூலம் நீங்களே உங்கள் திரட்டியை உருவாக்கிக் கொள்வது நலம்.

ஆனால், இதில் என்ன பிரச்சினை என்றால், அண்மைக்காலங்களில் தமிழ்மண வடிவமைப்புச் சீரமைப்பு, வழங்கி இடம்பெயர்ப்பு காரணமாக அவ்வப்போது தமிழ்மணம் செயலிழக்க நேரிடுவதால், அது செயல் இழக்கும்போது அதனோடு இணைக்கப்பட்ட 2000+ தமிழ் வலைப்பதிவுகளும் செயல் இழக்கின்றன அல்லது மிகவும் மெதுவாகத் திறக்கின்றன. இதனால் தமிழ்மணத்தைப் பார்க்க இயலாமல் போவதோடு நம் சொந்தப் பதிவுகள், நண்பர்கள் பதிவுகள், தகவல் தேடி செல்லும் பதிவுகள் என்று அனைத்தையும் அணுக முடியாத நிலை உள்ளது. ஒரு தளம் தான் இணைப்பு தரும் தளங்களையும் சேர்த்து முடக்குவது முற்றிலும் ஏற்க இயலாத ஒன்று. தமிழ்மண வழங்கியில் இருந்து நிரல்களைப் பெறுமாறு இப்பதிவுகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதே இதற்குக் காரணம். தமிழ்மண நிரல்களை அவர்கள் வழங்கியில் இருந்து பெறாமல் தங்கள் வலைப்பதிவிலேயே சேமித்துக் கொள்ளும் வகையில் இருந்தால் இந்தப் பிரச்சினையைத் தவிர்க்கலாம். இது குறித்து தமிழ்மணத்துக்கு எழுதி உள்ளேன். விரைவில் சரி செய்வார்கள் என்று எதிர்ப்பார்க்கிறேன்.

பலரும் [email protected] என்ற முகவரிக்கு மடல் இட்டால், இந்தப் பிரச்சினையை முன்னுரிமை கொடுத்து சரி செய்ய தமிழ்மணம் முன்வரலாம்.