தாயறியேன்

தொலைக்காததால் அனாதையாகி,
எனக்குள் அழும் குழந்தைக்கு,
யார் அம்மா.


பட உதவி: MiikaS
பட உரிமம்: கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ் – By attribution Share Alike – 2.0