டெங்கு தடுப்பூசி

உலகின் 10 நாடுகளில் டெங்குக்குத் தடுப்பு மருந்து கொடுத்து வருகிறார்கள். ஆனால், இந்தியாவில் இதை அறிமுகப்படுத்த இன்னும் கூடுதல் சோதனைக்ள தேவை என்று சொல்லி இந்திய அரசு மருந்தை நிறுத்தி வைத்துள்ளது. ஆனால் பாருங்கள், சித்த மருத்துவம் என்றால் எந்தச் சோதனையும் தேவையில்லை. நேராக மனிதர்களுக்குக் கொடுக்கலாம். சித்த மருத்துவத்தில் மனிதர்கள் தான் சோதனை எலிகள்.

//Globally the most advanced is a vaccine made by pharma giant Sanofi and recommended by the WHO that is only effective in the age group 9 years to 45 as a tool to tackle dengue.

Earlier this year the Indian health ministry rejected the introduction of the Sanofi dengue vaccine to India as the company wanted fast track introduction and sought a waiver of the Phase III clinical trial in India.

The Ministry of Health and Family Welfare noted that “the evidence was not sufficient to waive conducting a clinical trial in India.”

In the last few weeks the company has approached the regulatory authorities to re-consider the rejection and a committee headed by clinicians from the All India Institute of Medical Sciences and Maulana Azad Medical College have suggested that the vaccine be introduced under strict post marketing surveillance. But there are hoops still to be overcome.//

செய்தி – Indian Express

காண்க – முகநூல் உரையாடல்