சென்னையில் மாட்டு வண்டிகளுக்குத் தடை

என் வீட்டிலிருந்து உன் வீட்டுக்கு

– ஓடி வந்தால் 20 நிமிடங்கள்

– Cycleஐ விரட்டினால் 8 நிமிடங்கள்

– கோபியின் Scooterல் 4 நிமிடங்கள்

இருந்தாலும்,

ரயிலோ விமானமோ விடச்சொல்லி

மனு கொடுத்ததில்

கூச்சமில்லை எனக்கு.

சிரிக்காமல் மனுவைப் பெற்றுக் கொண்ட அதிகாரியும்

ஒருவேளை காதலித்திருந்தால் தெரியும் –

வெட்கங்கெட்டு உன்னகம் பாயும்

என் மனதுக்கு மட்டும்

இன்னும் வரையறுக்கப்படவில்லை.

போவதற்கான குறைந்தபட்ச நொடிகளும்

வந்து சேர்வதற்கான அதிகபட்ச யுகங்களும்.


முதலில் http://ravikavithaigal.blogspot.com/2007/02/blog-post_7411.html என்ற முகவரியில் பதிப்பிக்கப்பட்டது.