செப்டம்பர் 29, சென்னையில் தமிழ் விக்கிப்பீடியா பத்தாண்டுகள் கொண்டாட்டம்

தமிழ் விக்கிப்பீடியா தொடங்கி பத்தாண்டுகள் நிறைவு அடைவதை ஒட்டி, செப்டம்பர் 29 அன்று சென்னையில் கொண்டாட்டம் ஒன்றுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளோம். அனைவரும் வருக.

உலகெங்கும் இருந்து இந்நிகழ்வுக்கு வரும் தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களைக் காணவும், விக்கிப்பீடியாவுக்குப் பங்களிக்கக் கற்றுக் கொள்ளவும், தமிழ் இணையத்தின் அடுத்த கட்டம் குறித்து உரையாடவும் இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு.

தமிழ் விக்கிப்பீடியா பத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் அழைப்பிதழ்