தொடர்பு கொள்ள

பேச: (0091) 9986 99 3336

எழுத: ravidreams at gmail dot com

5 thoughts on “தொடர்பு கொள்ள”

 1. Hi..
  I am sunish.I am working bangalore ,India.I like to do phd in aboard.I did my MSc in electronics & Communication.I need to get some details about that and website address of the university. can you pls help me.

 2. நான் கம்யுட்டருக்கு புதியவன் ,எனக்கு தமிழில் பிழை இல்லாமல் எழுத பேச தெளிவான விளக்கம் தரவும் .

  அன்புடன் ;–கதிர்வேலு.

 3. Dear Mr Ravi

  Delighted to know about you through my first article entitled Neenda Payanam posted to Tamil
  wiki. I am interested in my articles getting well documented. I would be happy to receive help from you in this connection. Please write to me using email
  Sincerely
  N.Murugaiyan

 4. Happy to go through some of your interactions and reports on your activities.
  Musanage

Comments are closed.